Analyseverktøy


Analyser statistikken

Bruk verktøyet under til å analysere statistikken. Nederst på verktøyer er det en rekke filter du kan velge for å få frem akkurat det du ønsker. Du kan fjerne filteret igjen ved å trykke “x” over valgt filter.

Måneder: Hvor mange hendelser er det i de ulike måneder. Timer: når på døgnet skjer hendelsene (obs. klokken 1 er overrepresentert pga feil i statistikken). Kommuner: Hvilke kvartal skjer hendelsene, i de ulike kommune. Fordeling: Hvilke ulykker oppstår oftest. Håndtering: hvilket nivå blir ulykkene håndtert på. 


Prognoser

Prognosen viser hvor ofte man kan forvente en hendelse, basert på statistikk fra 2013 til 2020. H/halvår forteller hvor ofte man kan forvente at den valgte hendelsen inntreffer i den valgte kommunen, pr. halvår. 

Du kan sortere søket ved å trykke på pilen i tabellens overskrifter -> Filter… -> velg hendelsen eller kommunen du vil se på. 

Konsekvens i stigende rekkefølge: Lysegrønn, grønn, gul, oransje, rød.


IUA - Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning

BEREDSKAP FOR Å VERNE DET YTRE MILJØ MOT FORURENSNING, OG REDUSERE EKSISTERENDE FORURENSNING

Forurensningsloven pålegger hver kommune å ha nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Kommunene plikter å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, samt å fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Kommunal beredskap innbefatter en beredskaps- og aksjonsplikt overfor mindre tilfeller av akutt forurensning innenfor kommunenes grenser som ikke dekkes av privat beredskap og der forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere eller der forurenser er ukjent. Kommunene er pålagt samarbeid om beredskap gjennom IUA. IUA Sør-Trøndelag skal bidra med et langsiktig og helhetlig perspektiv som styrker den kommunale beredskapen mot akutt forurensning i hele regionen. 

Våre samarbeidspartnere

Følg oss på

Kontakt

Besøksadresse:

IUA Midt-Norge
      co/ Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
      Sluppenvegen 18
      7037 TRONDHEIM

telefon sentralbord:

72547600

Epost:

iua@tbrt.no

IUA Midt-Norge

IUA Sør-Trøndelag består av 24 kommuner som samarbeider om beredskapen mot akutt forurensning:

FrostaFrøyaHeimHitraHoltålen
Indre FosenMelhusMeråker
Midtre GauldalOppdalOrklandMalvikOsOsen,
RennebuRindalRørosSelbuSkaunStjørdal
TrondheimTydalØrlandÅfjord.

Organisering

Øverste myndighet i IUA Midt-Norge region er årsmøtet. Underlagt årsmøtet er IUA beredskapsstyre bestående av sju representanter. Fast leder for beredskapsstyret er brannsjefen i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Fast nestleder er brannsjefen i Fosen brann- og redningstjeneste IKS. I tillegg består styret av representanter fra Trondheim kommune, Trondheim havn, Sivilforsvaret, Trøndelag politidistrikt samt representant fra innlandskommunene.

© IUA Midt-Norge. All rights reserved.