{{ l.fire_departments }}

{{ l.fire_department__add }}

  {{ l.fire_department__add }}
{{l.id}} {{l.name}}
{{ fire_department.id }} {{ fire_department.name }} {{ l.edit }} {{ l.delete }}

{{ l.depots }}

{{ l.depot__add }}

  {{ l.depot__add }}
{{l.id}} {{l.name}} {{l.fire_department}}
{{ depot.id }} {{ depot.name }} {{ fireDepartment.get(depot.fire_department_id).name }} {{ l.edit }} {{ l.delete }}

{{ l.categories }}

{{ l.category__add }}

  {{ l.category__add }}
{{l.id}} {{l.name}}
{{ category.id }} {{ category.name }} {{ l.edit }} {{ l.delete }}

{{ l.suppliers }}

{{ l.ssupplier__add }}

  {{ l.supplier__add }}
{{l.id}} {{ l.name }} {{ l.phone }} {{ l.email }} {{ l.website }} {{ l.contact }}
{{ Supplier.model.name }}
{{ Supplier.model.phone }}
{{ Supplier.model.email }}
{{ Supplier.model.contact }}

{{ l.equipment__add }}

{{ l.equipment__edit }}

{{ l.equipment__copy }}

{{ l.loading }}
{{file.name}} {{ l.delete }}
{{ l.cancel }}

{{ l.equipment }}

{{ l.error }}: {{modelError}}
{{ fireDepartment.get(model.fire_department_id).name }}
{{ Depot.get(model.depot_id).name }}
{{ model.type }}
{{ Unit.get(model.unit_id).name }}
{{ Category.get(model.category_id).name }}
{{ model.cost }}
{{ model.operating_cost }}
{{ model.number_on_depot }}
{{ model.recommend_number }}
{{ model.purchase_date }}
{{ model.maintenance }}
{{ model.maintenance_date }} ({{l.notify}}: {{ model.maintenance_notify_date }})
{{ model.expiration_date }} ({{l.notify}}: {{ model.expiration_notify_date }})
{{ model.comments }}

{{ l.parts_of_equipment}}

{{ l.id }} {{ l.fire_department }} {{ l.depot }} {{ l.type_short }} {{ l.unit }} {{ l.category }} {{ l.cost_short }} {{ l.operating_cost_short }} {{ l.number_on_depot_short }} {{ l.recommend_number_short }} {{ l.supplier }} {{ l.purchase_date_short }} {{ l.maintenance }} {{ l.maintenance_date }} {{ l.expiration_date_short }}
{{ child_equipment.id }} {{ fireDepartment.get(child_equipment.fire_department_id).name }} {{ Depot.get(child_equipment.depot_id).name }} {{ child_equipment.type }} {{ Unit.get(child_equipment.unit_id).name }} {{ Category.get(child_equipment.category_id).name }} {{ child_equipment.cost }} {{ child_equipment.operating_cost }} {{ child_equipment.number_on_depot }} {{ child_equipment.recommend_number }} {{ Supplier.get(child_equipment.supplier_id).name }} {{ child_equipment.purchase_date }} {{ child_equipment.maintenance }} {{ child_equipment.maintenance_date }} {{ child_equipment.expiration_date }}
  {{ l.equipment__add_child }}

{{ l.log_of_equipment }}

{{ l.empty_log }}
{{l.equipment_created}}
{{ l[field] }}:

{{ l.equipments }} ({{l.archive}})

  {{ l.equipment__add }}

{{ l.not_found }}
{{ l.id }} {{ l.fire_department }} {{ l.depot }} {{ l.type_short }} {{ l.unit }} {{ l.category }} {{ l.cost_short }} {{ l.operating_cost_short }} {{ l.number_on_depot_short }} {{ l.recommend_number_short }} {{ l.supplier }} {{ l.purchase_date_short }} {{ l.maintenance }} {{ l.maintenance_date }} {{ l.expiration_date_short }}
{{ l.loading }}...

IUA Sør-Trøndelag

IUA Sør-Trøndelag består av 24 kommuner som samarbeider om beredskapen mot akutt forurensning: Frosta, Frøya, Heim, Hitra, Holtålen, Indre FosenMelhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Malvik, Os, Osen, Rennebu, RindalRøros, Selbu, Skaun, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Ørland, Åfjord.

Les mer...

Organisering

Øverste myndighet i IUA Sør-Trøndelag region er årsmøtet. Underlagt årsmøtet er IUA beredskapsstyre bestående av sju representanter. Fast leder for beredskapsstyret er brannsjefen i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Fast nestleder er brannsjefen i Fosen brann- og redningstjeneste IKS. I tillegg består styret av representanter fra Trondheim kommune, Trondheim havn, Sivilforsvaret, Trøndelag politidistrikt samt representant fra innlandskommunene.

Les mer...

Kontakt IUA

   Besøksadresse:
      IUA Sør-Trøndelag
      co/ Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
      Sluppenvegen 18
      7037 TRONDHEIM

  Telefon sentralbord: 72547600
  Epost: iua@tbrt.no