Utskrift

Kalenderen viser aktiviteter i regi av IUA Sør-Trøndelag samt eksterne aktiviteter som IUA Sør-Trøndelags medlemmer kan melde seg på. All påmelding skjer via IUA Sør-Trøndelag. 

Fargen på aktivitetene er kategoriert følgende:

BLÅTT: For mannskap i brannvesen

RØDT: For ledelse/stab i brannvesen

GRØNT: For kommuneledelse og kommuneadministrasjon

GULT: Annet - eller relevant for flere av kategoriene ovenfor