Under aksjoner brukes mange støtteverktøy. Her finner man flere av de som brukes i IUA Sør-Trøndelag region. Noen krever pålogging og vil ikke være tilgjengelig uten godkjent brukertilgang.
CIM IUA Sør-Trøndelag
CIM er et helhetlig styringssystem for kvalitet, sikkerhet og beredskap

Gå til side

Beredskap Kystverket
Kystverkets kartløsning for arbeid med hendelser med akutt forurensning.

Gå til side

NOFO COP
Felles situasjonsbilde før, under og etter NOFO oljevernaksjoner på norsk sokkel.

Gå til side

Halo
Værtjenester fra Meteorologisk institutt for statlige brukere

Gå til side

Yr
Værvarsel og skogbrannindex

Gå til side

Kilden
Arealinformasjon om Landskap, Jordsmonn, Reindrift og Skogportalen.

Gå til side

IUA Sør-Trøndelag

IUA Sør-Trøndelag består av 24 kommuner som samarbeider om beredskapen mot akutt forurensning: Frosta, Frøya, Heim, Hitra, Holtålen, Indre FosenMelhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Malvik, Os, Osen, Rennebu, RindalRøros, Selbu, Skaun, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Ørland, Åfjord.

Les mer...

Organisering

Øverste myndighet i IUA Sør-Trøndelag region er årsmøtet. Underlagt årsmøtet er IUA beredskapsstyre bestående av sju representanter. Fast leder for beredskapsstyret er brannsjefen i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Fast nestleder er brannsjefen i Fosen brann- og redningstjeneste IKS. I tillegg består styret av representanter fra Trondheim kommune, Trondheim havn, Sivilforsvaret, Trøndelag politidistrikt samt representant fra innlandskommunene.

Les mer...

Kontakt IUA

   Besøksadresse:
      IUA Sør-Trøndelag
      co/ Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
      Sluppenvegen 18
      7037 TRONDHEIM

  Telefon sentralbord: 72547600
  Epost: iua@tbrt.no